7/24 Kütüphane
Akademik Takvim
Uluslararası Öğrenci
Öğrenci Bilgi Sistemi
Farabi Koord.
Erasmus Koord.
Öğrenci E-Posta
Öğrenci Bilgi Paketi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü ve İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’ndan “Akademide Felsefe, Hikmet ve Din Sempozyumu.”

Üniversite Rektörlüğümüz ve İlahiyat Fakültesinin ev sahipliğinde 12-13 Aralık 2013 tarihlerinde üniversitemizin merkez yerleşkesinde “Akademide Felsefe, Hikmet ve Din Sempozyumu” düzenlenecektir.

Sempozyumda Felsefe ve Din, Felsefe ve Hikmet, Felsefe ve Kelam, Akıl ve İnanç, Hakikate Ulaşmada Felsefe ve Dinin Birlikteliği, Tefekkür, Akademi ve Eğitimde Felsefe ve Din Birlikteliği gibi konular akademik ve entelektüel bir üslup ve ilahiyat, felsefe, tarih, eğitim gibi farklı disiplinlerin metot ve bakış açıları ile ele alınacaktır.

Açılış ve Değerlendirme oturumları ile birlikte sempozyumda toplam on oturum gerçekleştirilecektir. Bildiri sunumları ve değerlendirmeler İslam Düşüncesi ve Felsefe, Bilimlerin Tasnifi ve Yüksek Din Öğretimi, Felsefe Mantık ve Kelamın Özgünlüğü, Hikmet ve Hukuk, “Deneyim”ler’in Felsefesi, Medeniyet ve Tefekkürün İnşası, Sosyolojide Hikmet ve Hikmette Sosyoloji, Felsefe ve Hikmetin Aydınlığında başlıkları altındaki oturumlarda gerçekleştirilecektir.

Felsefe, hikmet ve din arasındaki ilişkiyi güncelin parçalayıcı, ötekileştirici ve dışlayıcı tartışmalarından uzak kalarak; yüksek tefekkürle müzakere etmeyi amaçlayan sempozyuma Türkiye’nin farklı üniversitelerinden kırkın üzerinde felsefe, ilahiyat ve eğitim alanında önde gelen akademisyen ve entelektüel davetli olarak katılacaktır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin